…….WALKOW PIVO……..

CJENIK
PRICE LIST

PIVO WALKOW TOČENO
BEER WALKOW ON TAP

0,5 L – BLONDE ALE – 20,00 KN, 2,65 EUR

0,3 L – BLONDE ALE – 15,00 KN, 1,99 EUR

 

PDV NIJE OBRAČUNAT TEMELJEM ČL.90 ST.1 I ST.2 ZAKONA O PDV-U

 

WALKOW Blonde ale je nefiltrirano i nepasterizirano pivo, bez aditiva i umjetnih bojila. Glavni sastojci su: tri vrste ječmenog slada, hmelj i kvasac. Pivo je karakterističnog “blonde” stila, zvanog i “golden ale” – što znači blaža, laganija varijanta ale piva s nešto manje hmelja i manje arome. Blonde ale je i izvorno zamišljen kao način prelaska potrošača sa komercijalnih piva na craft piva.

WALKOW Pale ale je nefiltrirano i nepasterizirano pivo, bez aditiva i umjetnih bojila. Glavni sastojci su: tri vrste ječmenog slada, tri vrste hmelja i kvasac. Pale ale je tipično zlatno do jantarno obojeno pivo koje se priprema korištenjem ale kvasca i pretežno svijetlog slada uz dodatno izraženu aromu hmelja.

 

ZNAČENJE IMENA:
Walkow – starohrvatski naziv za Vukovarsku utvrdu koji seže još od zajednice s Ugarskom u kojoj je Vukovar bio čuvar hrvatskog identiteta i grad koji je među prvima dobio status slobodnog kraljevskog grada (čak i prije Zagreba).  U to vrijeme je Vukovar bio poznat po utvrdi koja je bila čvrsto sazdana na visokoj dunavskoj obali, te je po njoj i grad dobio svoje tadašnje ime.  U novije doba, 1968. godine u Vukovaru je izgrađena nova utvrda, danas simbol neuništivosti – Vukovarski vodotoranj – koji unatoč brojnim projektilima kojima je pogođen u vrijeme Domovinskog rata (više od 600) ostao stajati, uporan i tvrdoglav, kao odraz čelične volje ljudi koji su branili grad.


WALKOW Blonde ale is unfiltered and unpasteurized beer, without additives and artificial colors. The main ingredients are: three types of barley malt, hops and yeast. The beer is of the characteristic “blonde” style, also called “golden ale” – which means a milder, lighter variant of ale beer with slightly less hops and less aroma. Blonde ale was originally conceived as a way for consumers to switch from commercial beers to craft beers.

WALKOW Pale ale is an unfiltered and unpasteurized beer, without additives and artificial colors. The main ingredients are: three types of barley malt, three types of hops and yeast. Pale ale is a typical golden to amber-colored beer that is prepared using ale yeast and mostly light malt with an additional pronounced aroma of hops.

 

NAME MEANING: Walkow – an old Croatian name for the Vukovar fortress that dates back to the union with Hungary in which Vukovar was the guardian of the Croatian identity and a city that was among the first to receive the status of a free royal city. At that time, Vukovar was known for its fortress, which was firmly built on the high bank of the Danube, and the city got its name from it. In more recent times, in 1968, a new fort was built in Vukovar, today a symbol of indestructibility – the Vukovar Water Tower – which, despite the numerous missiles that hit it during the Homeland War 1991. (more than 600), remained standing, persistent and stubborn, as a reflection of the steel will of the people who were defending the city.